Jesteś tutaj

Koło naukowe

Liczba członków – 20


Opiekun: dr hab. inż. Marcin Sobczak, tel.: (022) 572 07 55, pokój 109.


Tematyka prac naukowych:


•    badania biomateriałów nieorganicznych i organicznych
•    badania strukturalne substancji aktywnych leków
•    doskonalenie umiejętności w zakresie metod spektroskopowych i chromatograficznychDorobek naukowy członków koła naukowego:

 

1. J. Kolmas, M. Szwaja, W. Kołodziejski, “Solid-state NMR and IR characterization of  commercial xenogeneic biomaterials used as bone substitutes”, J. Pharmaceutical and Biomedical Analysis, (2011) in press.


2. M. Sobczak, M. Hajdaniak, P. Goś, E. Olędzka, W. Kołodziejski „Use of aliphatic poly(amide urethane)s for the controlled release of 5-fluorouracil”, European Journal of Medicinal Chemistry, 46 (2011) 914-918.


3. E. Oledzka, K. Sokołowski, M. Sobczak, W. Kołodziejski: “α-amino acids as initiators of ε-caprolactone and L,L-lactide polymerization”, Polymer International, 60 (2011) 787-793.


4. M. Sobczak, A. Korzeniowska, P. Goś, W. L. Kołodziejski, Preparation and characterization of polyester- and poly(ester-carbonate)-paclitaxel conjugates, European Journal of Medicinal Chemistry, 46 (2011) 3047-3051.


5. M. Sobczak, G. Nałęcz-Jawecki, W. Kołodziejski, P. Goś, K. Żółtowska: „Synthesis and study of controlled release of ofloxacin from polyester conjugates”, International Journal of Pharmaceutics, 402 (2010) 37–43.


6. M. Sobczak, K. Żółtowska, A. Jaklewicz, W. Kołodziejski: „Oznaczanie zawartości cyny w biomedycznych poliestrach alifatycznych metodą elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej”, Polimery, 55(9) (2010) 674-680.


7. M. Sobczak, K. Nurzyńska, W. Kołodziejski: „Seeking Polymeric Prodrugs of Norfloxacin. Part 2. Synthesis and Structural Analysis of Polyurethane Conjugates”, Molecules, 15 (2010) 842-856.


8. M. Sobczak, E. Witkowska, E. Olędzka, W. Kołodziejski: „Synthesis and Structural Analysis of Polyester Prodrugs of Norfloxacin”, Molecules, 13 (2008) 96-106.

 

Zgłoszenia patentowe:

1. M. Sobczak, E. Witkowska, E. Olędzka, W. Kołodziejski,
"Sposób otrzymywania nowych poliestrowych proleków chinolonów", P-385059 z dnia 28.04.2008.

 

2. M. Sobczak, W. Kołodziejski, P. Goś, M. Hajdaniak,
„Wielkocząsteczkowe proleki 5-fluorouracylu oraz sposób otrzymywania wielkocząsteczkowych proleków 5-fluorouracylu”, P-394063 z dnia 28.02.2011.