Jesteś tutaj

Tematy prac licencjackich w roku akademickim 2017/2018 dla kierunku dietetyka

Dr Marzena Kuras – kierownik i opiekun pracy.

1. Rola pierwiastków w organizmie pacjentów z autyzmem.

2. Analiza wybranych metali w suplementach diety metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. 

3. Suplementy diety stosowane przez osoby aktywne fizycznie – korzyści i zagrożenia.

Dr Monika Zielińska-Pisklak – kierownik i opiekun pracy.

1. Rola karotenoidów w procesach widzenia oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób narządu wzroku (praca przeglądowa).

2. Rola retinoidów w terapii schorzeń dermatologicznych (praca przeglądowa).

3.Analiza wybranych suplementów diety zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 metodą NMR w roztworze (praca eksperymentalna).