Jesteś tutaj

Tematy prac magisterskich i licencjackich w roku akademickim 2017/2018 dla kierunków: farmacja, analityka medyczna i dietetyka


ZAKŁAD CHEMII BIOMATERIAŁÓW


Kierunek: farmacja (prace magisterskie)

Dr hab. Marcin Sobczak – kierownik i opiekun pracy.

1. Innowacyjne hydrożele jako nośniki leków przeciwnowotworowych.

2. Badania mikrostruktury poliestrowych nośników cytostatyków przy użyciu technik spektroskopowych.

3. Badania nad syntezą biodegradowalnych nośników fluorochinolonów.

Dr hab. Ewa Olędzka - kierownik i opiekun pracy.

1. Badania nad możliwością zastosowania propranololu w biodegradowalnych systemach chirurgicznych.

2. Badanie skutków wprowadzenia furosemidu do biodegradowalnego materiału poliestrowego

3.Zastosowanie biodegradowalnych polimerów do opracowania systemu kontrolowanego uwalniania paklitakselu w terapii nowotworów.

Kierownik pracy: dr hab. Marcin Sobczak.

Opiekunowie wymienieni przed tematami.

Dr Marzena Kuras

1. Analiza włosów i paznokci dzieci z zespołem PMS metodami IR i AAS.

2. Synteza, analiza i zastosowanie polimerów z odwzorowanymi jonami metali.

3. Charakterystyka składu pierwiastkowego, właściwości antyoksydacyjnych wybranych produktów roślinnych (m. in. zielony jęczmień, czystek).

Dr Monika Zielińska-Pisklak

1. Wpływ ciśnienia na stabilność i strukturę form polimorficznych glicyny - badania z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej.

 


Kierunek: analityka medyczna (prace magisterskie)

Kierownik pracy: dr hab. Marcin Sobczak.

Opiekunowie wymienieni przed tematami.

Dr Marzena Kuras

1. Wyznaczanie składu pierwiastkowego oraz właściwości antyoksydacyjnych wybranych suplementów diety stosowanych w kosmetologii oraz dietetyce (wyciąg ze sfermentowanych owoców granatu, papai, marakui, ryżu).

2. Oznaczanie metali ciężkich we włosach dzieci z zespołem Phelan-McDermid.

Dr Monika Zielińska-Pisklak

1. Analiza wybranych suplementów diety zawierających L-karnitynę metodą HPLC-DAD.

2. Badanie właściwości antyoksydacyjnych wybranych dermokosmetyków zawierających witaminę E metodą UV-Vis i EPR.

3. Analiza wybranych suplementów diety zawierających wyciąg z żurawiny wielkoowocowej metodą NMR w roztworze.Kierunek: dietetyka (prace licencjackie)

Dr Marzena Kuras – kierownik i opiekun pracy.

1. Rola pierwiastków w organizmie pacjentów z autyzmem.

2. Analiza wybranych metali w suplementach diety metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. 

3. Suplementy diety stosowane przez osoby aktywne fizycznie – korzyści i zagrożenia.

Dr Monika Zielińska-Pisklak – kierownik i opiekun pracy.

1. Rola karotenoidów w procesach widzenia oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób narządu wzroku (praca przeglądowa).

2. Rola retinoidów w terapii schorzeń dermatologicznych (praca przeglądowa).

3.Analiza wybranych suplementów diety zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 metodą NMR w roztworze (praca eksperymentalna).