Jesteś tutaj

Tematyka badań naukowych

 

APATYTY BIOLOGICZNE I SYNTETYCZNE


• badanie ludzkiej i zwierzęcej tkanki kostnej (zdrowej i zmienionej chorobowo) metodami jądrowego rezonansu magnetycznego oraz spektroskopii w podczerwieni (dr A. Kaflak)


• badanie ludzkich tkanek zmineralizowanych (kości i tkanek twardych zęba) metodą mikroobrazowania 1H MRI (dr A. Kaflak)


• badanie tkanek zmineralizowanych zęba (szkliwa, zębiny oraz cementu) metodami NMR i IR w ciele stałym (dr J. Kolmas)


• badanie materiałów kościozastępczych, cementów i materiałów do wypełnień stomatologicznych metodami NMR i IR w ciele stałym (dr J. Kolmas)


• synteza oraz analiza apatytów domieszkowanych o znaczeniu biomedycznym (dr J. Kolmas)


• badanie wpływu wielkości kryształów syntetycznego apatytu na jego skład chemiczny oraz właściwości fizykochemiczne (mgr Ł. Pajchel)

 

POLIMERY BIOMEDYCZNE I KOMPLEKSY MAKROMOLEKULARNE


• synteza i badania strukturalne polimerów biomedycznych (dr E. Olędzka, dr M. Sobczak, dr P. Goś)


• badania aplikacyjne polimerów bioresorbowalnych i biodegradowalnych, w tym  implantów wewnętrznych, nici chirurgicznych, systemów kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych, proleków wielkocząsteczkowych itp. (dr E. Olędzka, dr M. Sobczak, dr P. Goś)


• badania produktów enzymatycznej i hydrolitycznej degradacji polimerów biomedycznych (dr E. Olędzka, dr M. Sobczak, dr P. Goś)


• badanie właściwości antyoksydacyjnych polifenoli makrocyklicznych (kaliks[4]rezorcynareny i pirogalol[4]areny, synteza i modyfikacje) oraz niecyklicznych oligomerów – pochodnych rezorcyny (dr R. Kuźmicz)


• kompleksy cyklodekstryn z substancjami czynnymi leków (mgr A. Lis-Cieplak)

 

ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH, SPEKTROSKOPOWYCH, DYFRAKTOMETRYCZNYCH I TEORETYCZNYCH W ZAGADNIENIACH FARMACEUTYCZNYCH, CHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH

• rozdział i ilościowe oznaczanie izomerów substancji leczniczych (HPLC) (dr Z. Stefanowicz, mgr K. Mulas)


• rozdzielanie wybranych aminokwasów i ich enancjomerów D i L w próbkach biologicznych i żywności (opracowanie metod, oznaczanie ilościowe D aminokwasów) (mgr K. Mulas)


• zastosowanie metod HPLC z detekcją wyładowań koronowych, detekcją elektrochemiczną oraz spektrometrią mas do badania wybranych sfałszowanych i nielegalnych produktów leczniczych oraz suplementów diety (dr M. Warowna-Grześkiewicz)


• badania HPLC czystości substancji leczniczych (dr M. Warowna-Grześkiewicz, dr Z. Stefanowicz)


• oznaczanie składu ekstraktów roślinnych (dr M. Zielińska-Pisklak)


• badanie kinetyki uwalniania substancji leczniczych z potencjalnych proleków (dr Z. Stefanowicz, dr M. Sobczak, dr E. Olędzka)


• badanie właściwości antyoksydacyjnych związków pochodzenia naturalnego: kurkumina i jej pochodne (tetrahydrokurkumina), flawonoidy (dr R. Kuźmicz)


• badanie wpływu oddziaływań molekularnych na polimorfizm modelowych substancji krystalicznych – badania strukturalne w aspekcie farmaceutycznym (dr E. Pindelska)


• ilościowe oznaczanie metali metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) w tkankach oraz środkach farmaceutycznych (mgr A. Jaklewicz)