Strona główna

 

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik: Prof. dr hab. Wacław L. Kołodziejski

Sekretariat: tel/fax (+48 22) 57 20 783 (784)

 

Aktualności:

Gratulujemy Panu dr Sylwestrowi Krukowskiemu

W dniu 27/02/2019 Pan Sylwester Krukowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.

Tytuł rozprawy: Modelowe badania domieszkowanych nanoapatytów wapniowych modyfikowanych prostymi związkami organicznymi

Promotor Prof. dr hab. Waclaw Kołodziejski

Gratulujemy Pani dr Urszuli Piotrowskiej

W dniu 14/11/2018 Pani Urszula Piotrowska uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.

Tytuł rozprawy: Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne

Promotorem przewodu doktorskiego był dr hab. n. farm. inż. Marcin Sobczak, a promotorem pomocniczym była dr hab. n. farm. inż. Ewa Olędzka.

Studenci wykonywujący prace magisterskie w naszej Katedrze zajęli trzy pierwsze miejsca w Finale 54. Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja.

Serdecznie gratulujemy

I miejsce: 
Adam Kasiński za pracę pt.: Badanie hydrożelowych nośników 5-fluorouracylu.
II miejsce:
Barbara Kołodziejska za pracę pt.: Kompozyt hydroksyapatytowo-alginianowy zawierający jony strontu i selenu oraz kwas zoledronowy – otrzymywanie i badania fizykochemiczne.
III miejsca ex aequo:
Agata Grabowska za pracę pt.: Zawartość manganu, miedzi, ołowiu i kadmu u dzieci z zespołem Phelan McDermid wyznaczone metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej.

        


    

Sukces pracowników Katedry
publikacja w czasopiśmie Advanced Drug Delivery Reviews, IF – 11.764

 

 

Studenckie Koło Naukowe "Spectrum" działające przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej zajęło 1. miejsce w rankingu STN na Wydziale Farmaceutycznym i 7. miejsce w rankingu STN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego! Serdecznie gratulujemy młodym Naukowcom i ich Opiekunom!

XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 19-22.09.2017 r.

 

Tematy prac magisterskich i licencjackich realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w Zakładzie Chemii Biomateriałów dla kierunków: farmacja, analityka medyczna i dietetyka

 

Archiwum