Strona główna

 

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik: Prof. dr hab. Wacław L. Kołodziejski

Sekretariat: tel/fax (+48 22) 57 20 783 (784)

 

Aktualności:

Studenci wykonywujący prace magisterskie w naszej Katedrze zajęli trzy pierwsze miejsca w Finale 54. Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja.

Serdecznie gratulujemy

I miejsce: 
Adam Kasiński za pracę pt.: Badanie hydrożelowych nośników 5-fluorouracylu.
II miejsce:
Barbara Kołodziejska za pracę pt.: Kompozyt hydroksyapatytowo-alginianowy zawierający jony strontu i selenu oraz kwas zoledronowy – otrzymywanie i badania fizykochemiczne.
III miejsca ex aequo:
Agata Grabowska za pracę pt.: Zawartość manganu, miedzi, ołowiu i kadmu u dzieci z zespołem Phelan McDermid wyznaczone metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej.

        

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 27 lutego 2017 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.

    

Sukces pracowników Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
publikacja w czasopiśmie Advanced Drug Delivery Reviews, IF – 11.764

 

 

Studenckie Koło Naukowe "Spectrum" działające przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej zajęło 1. miejsce w rankingu STN na Wydziale Farmaceutycznym i 7. miejsce w rankingu STN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego! Serdecznie gratulujemy młodym Naukowcom i ich Opiekunom!

XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 19-22.09.2017 r.

Tematy prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej dla kierunku farmacja

Tematy prac magisterskich i licencjackich realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w Zakładzie Chemii Biomateriałów dla kierunków: farmacja, analityka medyczna i dietetyka

 

Archiwum